Најава.

Внесете маил и лозника.


Ја заборавивте лозинката?

Што е преставува системот?


Системот за распоредување на вработени е софтверско решение за менаџирање на човечки ресурси на медицински и немедицински персонал. Изработено како web решение со што се надминува потребата од инсталација и конфиграција на работната околина, на тој начин се добива лесна достапност за сите кои имаат кориснички налог до апликацијата. Види повеќе